Aistės Jurgilaitės kūryba

Aistės Jurgilaitės kūryba

Gimimusi 1971m. Trakuose (Lietuva),Vilniaus Dailės Akademijos magistro diplomas,Dailininkų sąjungos narė (nuo 2000 metu),suteiktas meno kūrėjo statusas (nuo 2005 metu)pagrindinė meninė veikla:tapyba, kompiuterinė grafika.

Portretai Tau

Portretai Tau

Piešiant paveikslą dailininko tikslas yra perteikti kiek vieno piešiamo objekto nepakartojamą individualūmą, ar tai būtu žmogaus veidas ar gėlytė. Įsigilinti į smulkias spalvos ir formos detales kurios ir sudaro tą nepakartojamą visumą.Todėl...

Ginto Banio kūryba

Ginto Banio kūryba

Menininkas Gintas Banys savo paveiksluose dažniausiai vaizduoja žmogų, jo emocines būsenas, santykį su šiuolaikine aplinka ir supančiais įvykiais. Kiekvienas paveikslas – tai akimirkos atspindys, pagauta nuotaika. Autoriaus nuomone, būtent akys...

  • Aistės Jurgilaitės kūryba
  • Portretai Tau
  • Ginto Banio kūryba